verhuur

196 resultaten

FBT-ventis 206 Actieve luidspreker

1 dag | € 45,- incl. btw

FBT – VHA 406 A – actieve linearray

1 dag | € 60,- incl. btw

Cameo PHANTOM F3 rookmachine

1 dag | € 25,- incl. btw

dansvloer 5x5 meter

1 dag | € 847,- incl. btw

Dansvloer wit twinkel 4.80 x 4.80 cm

1 dag | € 625,- incl. btw

DJ set compleet 1

1 dag | € 375,- incl. btw

DJ set compleet 2

1 dag | € 305,- incl. btw

FBT VHA 118 sa Actieve 18 inch Subwoofer

1 dag | € 65,- incl. btw

Geluidset 1 FBT - 100 mensen

1 dag | € 100,01 incl. btw

Geluidset 2 FBT - 150 mensen

1 dag | € 165,01 incl. btw

Geluidset 3 FBT- 200 mensen

1 dag | € 230,01 incl. btw

Geluidset 4 FBT - 300 - 400 mensen

1 dag | € 260,- incl. btw

Geluidset 5 FBT - 400 - 500 mensen

1 dag | € 445,- incl. btw

Geluidset 6 FBT - 600 - 1000 mensen

1 dag | € 580,- incl. btw

Geluidset 7 FBT - 1000 - 1500 mensen

1 dag | € 800,- incl. btw

Geluidset 8 FBT - 1500 - 2000 mensen

1 dag | € 930,01 incl. btw

geluidset fbt audio 100 mensen

1 dag | € 99,99 incl. btw

HQI spot 150 Watt flood

1 dag | € 20,- incl. btw

K&M tussen paal

1 dag | € 5,01 incl. btw

Kabelgoot

1 dag | € 9,50 incl. btw